Kako maksimalno uživati na planinarenju?

Na planini se najviše uživa ako se svi problemi ostave u podnožju planine. Kada se stupa na planinu, treba zamisliti da ulazite u jedan potpuno novi svijet. Iz glave treba izbaciti probleme i u glavu ubaciti razmišljanje o tome kako što bolje savladati planinu, kako rizične situacije svesti na minimum. Dosta toga ovisi o pripremi za planinarenje, što je priprema bolja, više ćete stići uživati u blagodatima planine. Ako ste kondicijski nespremni a idete sa ljudima koji su spremni, svoju koncentraciju usmjerit ćete na to kako da savladate planinu a tada ste promašili osnovni cilj planinarenja. Tada nećete obraćati pažnju na divne prizore majke prirode.

Sljedeća stvar je oprema. I planinarska oprema mora biti adekvatna, mora odgovarati upotrebi na planini kako se planinar ne bi ljutio oko toga jer je oprema neadekvatna ili neispravna. Pripazite na ove dvije stvari i jamčimo vam da će za vas planinarenje i uživanje postati sinonimi, da će to za vas postati dvije riječi istoznačnice.

U planinarenju se ostvaruje nekoliko ljudskih potreba, to su potreba za otkrivanjem i upoznavanjem prostora koji nas okružuju a okružuju nas prekrasne planine. The hikingPotreba za druženjem i bliskosti s ostalim ljudima je isto tako izražena kod planinarenja, kao i potreba za mirom, zadovoljstvom i srećom koju možemo postići ukoliko se uspinjemo na planinu. Puno ljudi ne razumije potrebu za planinarenjem pa se zato često čuje pitanje “zašto bih se popeo, kad se moram spuštati”. Neki se penju zbog pogleda odozgo, neki se penju zbog osjećaja moći, neki se penju jer žele umoriti tijelo. U posljednje vrijeme, pogotovo od 18. stoljeća na ovamo, sportaši pristupaju planinarenju kao natjecanju. Kada se natječete u planinarenju, tada to može biti opasno jer razmišljate samo o tome kako što prije stići do nekog što višeg vrha. Nemojte se natjecati sa planinom. Ukoliko se zamjerite planini, ona može postati opasan neprijatelj a tada više nećete uživati u planinarenju.